Rhizopon AA tabletten toepassingen (instructie)

 

Voorbereiding

Een Rhizopon AA tablet bevat 50 milligram indolylboterzuur, 20% van het gewicht van de totale tablet. De resterende 200 mg van de tablet is dragerstof. Deze stoffen zorgen ervoor dat de tablet uiteen valt en dat de werkzame stof in water oplost.

Een Rhizopon AA tabletten oplossing wordt gemaakt door één of meer Rhizopon AA  tabletten in één liter water op te lossen.  Rhizopon adviseert om met behulp van een staafmixer gedurende 1 minuut de tabletten in een kleine hoeveelheid water kapot te slaan en vervolgens aan te vullen. Dit om zodoende alle werkzame stof vrij te maken van de dragerstoffen en goed op te laten lossen. Een restant onoplosbare stof blijft achter als bezinksel. De werkzaamheid wordt hierdoor niet beïnvloed.

Zodra een oplossing met Rhizopon AA tabletten is aangemaakt, kan het niet lang bewaard worden. Onder invloed van licht, temperatuur en organische vervuiling wordt de werkzame stof weer snel afgebroken. Maak daarom de Rhizopon AA tabletten oplossing kort voor gebruik aan. 

Éen tablet opgelost in één liter water geeft een concentratie van 50 ppm.

Een oplossing van Rhizopon AA tabletten kan op meerdere manieren toegepast worden. De belangrijkste staan hieronder vermeld.

  • De lange opzuigmethode
  • De dompelmethode

Gebruik de stektabel om te bepalen welke methode en concentratie het beste toegepast kan worden voor uw gewas. Wanneer aanvullende informatie noodzakelijk is, neem dan contact op met de Rhizopon helpdesk.

Rhizopon adviseert om de werking op ieder gewas vooraf te testen met kleine hoeveelheden stekken, dit om schade door het gebruik van een te hoge concentratie of om minder resultaat door een te lage concentratie te voorkomen.

 

De lange opzuigmethode

Deze methode wordt meestal gebruikt voor houtachtige, bladloze stekken. Het zogenaamde “winterstek”.

Plaats de stekken met de basis 1 tot 2 cm in de Rhizopon AA oplossing en laat ze daar gedurende 12 uren de oplossing opzuigen. Voor de lange opzuigmethode wordt geadviseerd om niet meer dan 3 tabletten Rhizopon AA per liter water te gebruiken. In de meeste gevallen is 1 tot 2 tabletten Rhizopon AA per liter water voldoende om een goede beworteling te verkrijgen.

Na de lange opzuig behandeling kunnen de behandelde stekken direct uitgeplant of opgepot worden. Indien nodig kunnen de met deze methode behandelde stekken  bewaard worden in een voldoende vochtige klimaatcel of kuilhoek.

Gebruik de Rhizopon AA tabletten oplossing nooit een tweede keer voor de lange opzuigmethode. De werkzame stof zal door licht, temperatuur en organische vervuiling afgebroken worden. De overgebleven tablettenoplossing (gezuiverd) afvoeren volgens de lokale of regionale voorschriften.

 

De dompelmethode

Deze methode wordt gebruikt op actieve stekjes met blad. De stekjes worden gedurende 5 seconden volledig ondergedompeld in de Rhizopon AA tabletten oplossing.

Zorg er bij deze methode ervoor dat alle stekjes, vrij van ziekteverwekkers als bacteriën, virussen en schimmels, volledig ondergedompeld kunnen worden. Tijdens de 5 seconden onderdompeling moeten de stekjes goed in aanraking kunnen komen met de tabletten oplossing.

De werkzame stof wordt opgenomen via de huidmondjes en de poriën en vervolgens in de stek naar het snijvlak aan de basis getransporteerd.

Als algemeen richtlijn geldt hiervoor:

  • Makkelijk wortelende stekjes; 1 tot 3 tabletten Rhizopon AA per liter water.
  • Gemiddeld wortelende stekjes; 3 tot 6 tabletten Rhizopon AA per liter water.
  • Moeilijk wortelende stekjes; 6 tot 10 tabletten Rhizopon AA per liter water.

Vervang de Rhizopon AA tabletten oplossing na ongeveer 4 uur door een vers aangemaakte tabletten oplossing. De overgebleven tablettenoplossing (gezuiverd) afvoeren volgens de lokale of regionale voorschriften.