Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Rhizopon stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Rhizopon kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Rhizopon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Op de meeste teksten, afbeeldingen, foto’s en films op deze website rust auteursrecht. De teksten zijn door Rhizopon zelf geproduceerd, tenzij anders vermeld wordt in het bericht. De afbeeldingen, foto’s en films op de Rhizopon website zijn afkomstig uit ons eigen archief of met toestemming van de auteur/maker op onze website geplaatst. Toestemming van de auteur/maker is noodzakelijk bij de verdere verspreiding van de tekst(en), afbeelding(en), foto(s) en film(s) op deze website in welke vorm dan ook.

De inhoud van de website wordt door voortschrijdend inzicht en nieuwe onderzoeksgegevens regelmatig bijgewerkt door Rhizopon. Alle informatie en met name de stektabel wordt zo actueel mogelijk gehouden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, aanvaardt Rhizopon geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Rhizopon kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.