Instructies

Rhizopon heeft in de afgelopen jaren door middel van onderzoek en het geven van advies een behoorlijke schat aan kennis op het gebied van beworteling en behandeling van stekmateriaal opgebouwd. Hiermee zijn diverse typen instructies opgesteld om de kweker verder te helpen met het stekproces. Zie hiernaast een aantal instructies.

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Ook bij u in de kwekerij zijn nieuwe ontwikkelingen en veranderde regelgeving aan de orde van de dag om aan de hoogste kwaliteitseisen en (boven)wettelijke verplichtingen te voldoen. Door de Rhizopon adviseurs wordt de kennis op peil gehouden en nieuwe inzichten van belang voor de beworteling van het gewas gedeeld door middel van nieuwsberichten.