De poederdipmethode (instructie)

Voorbereiding

Rhizopon heeft zeven gebruiksklare stekpoeders met verschillende concentraties indolylboterzuur.

Binnen de Chryzo-serie hebben alle poeders een kleur, welke ook in de naam van het product is verwerkt:

  • Chryzopon Rose 0,1%
  • Chryzotop Groen 0,25%
  • Chryzotek Beige 0,4%
  • Chryzoplus Grijs 0,8%

Daarnaast zijn drie concentraties stekpoeder in de Rhizopon AA serie beschikbaar. Deze poeders zijn gebroken wit tot lichtgrijs van kleur:

  • Rhizopon AA 0,5% poeder
  • Rhizopon AA 1% poeder
  • Rhizopon AA 2% poeder

Hoe hoger de concentratie indolylboterzuur in het poeder, hoe sterker de werkingskracht.

Gebruik de stektabel om te bepalen welke methode en concentratie het beste toegepast kan worden voor uw gewas. Wanneer aanvullende informatie noodzakelijk is, neem dan contact op met de Rhizopon helpdesk.

Rhizopon adviseert om de werking op ieder gewas vooraf te testen met kleine hoeveelheden stekken, dit om schade door het gebruik van een te hoge concentratie of om minder resultaat door een te lage concentratie te voorkomen. Om de juiste informatie per soort of varieteit te kunnen verzamelen, kan het beste per productiegang verschillende concentraties getest worden.

Toepassing

Lees vooraf altijd eerst het product etiket. Ook al gebruikt u de Rhizopon producten al jaren, het gebruik kan in de tussentijd gewijzigd zijn. Check daarom ook of de laatste versie van het etiket zich op de verpakking bevindt. 

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) van het product om te kunnen bepalen welke persoonlijke beschermingsmaatregelen er getroffen moeten worden bij gebruik en op welke wijze het middel vervoerd, opgeslagen en verwerkt moet worden. De veiligheidsinformatiebladen kunt u op deze webpagina downloaden.

Breng een kleine hoeveelheid van het te gebruiken poeder in een klein bakje van ongeveer 5 cm in doorsnede en 2 cm hoog. Wanneer u een groter bakje gebruikt, zal meer poeder verspilt worden. Zorg dat er gedurende het behandelen van de stekjes  er voldoende poeder in het bakje aanwezig is om de stekjes bij het dippen minimaal 1 cm rondom de basis in de poeder te kunnen dippen. Wanneer er minder poeder in het bakje aanwezig is, zal er te weinig poeder zijn om aan het stekje aangebracht te kunnen worden met als gevolg een mogelijk verminderde werking van het stekpoeder.

Dip 1-2 cm van de onderkant van het stekje in het schaaltje met poeder en tik met een vinger op het stekje om het overtollige poeder terug te laten vallen in het bakje. Het is ook mogelijk om een bundel van stekjes met gelijke lengte te dippen in de poeder. Voorkom dat er poeder op de bladeren komt. Controleer na bundeldip altijd of alle stekjes voldoende zijn behandeld. Onbehandede stekjes zullen minder of niet wortelen en de uniformiteit van de beworteling van de bundel zal hierdoor negatief worden beïnvloed. 

Steek het stekje vervolgens direct in het bewortelingssubstraat, eventueel in voorgestoken gaatje om te voorkomen dat het poeder van het stekje schuift. Plantgaatjes in het substraat van de plugcupjes in de tray worden ook gemaakt om te voorkomen dat de stekjes bij het steken beschadigen, knikken en daardoor niet of slecht bewortelen.

Wanneer u klaar bent met het behandelen van de stekjes, het resterende poeder NIET terug storten in de originele verpakking. Het is vervuilt met organisch materiaal en is waarschijnlijk ook iets vochtig geworden en wordt daardoor minder werkzaam. Voer de restanten af volgens lokale of regionale wetgeving.