Uitbreiding kleine toepassing Rhizopon AA 0,5% in Nederland

6 maart 2020

Procedure ‘kleine toepassing’

De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatingshouder Rhizopon en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Plantum. Omdat het een zéér kleine toepassing betreft, zijn de kosten voor de aanvraag en beoordeling niet terug te verdienen door Rhizopon. Daarom is door de CEMP een beroep gedaan op het Fonds Kleine Toepassingen en wordt de aanvraag ook gedeeltelijk betaald door de veredelingsbedrijven.

 

Het gebruik in veredeling en zaadteelt is door het Ctgb beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009, dat wil zeggen als ‘kleine toepassing’. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van het middel veredeling en zaadteelt komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.