Namaak en nep producten

21 juli 2021

Ook Rhizopon krijgt de laatste tijd meldingen dat er stekmiddelen met de geregistreerde Rhizopon productnamen op de markt zijn die niet afkomstig zijn uit onze productielocatie. Dit is een ongewenste situatie voor zowel de fabrikant als de eindgebruiker. Vandaar dat wij met deze instructie een aantal tips geven hoe u bij aanschaf namaak en nep producten kunt onderscheiden van de door Rhizopon geproduceerde stekmiddelen.

Koop uw stekmiddelen bij een betrouwbare leverancier

Voor professionele gebruikers in de EU is het wettelijk verplicht om middelen bij een gecertificeerde leverancier af te nemen. Omdat Rhizopon geen licentie heeft om rechtstreeks aan de eindverbruiker te leveren, zijn er distributeurs aangesteld om in de EU landen met de productregistraties de producten te verkopen. Al onze wederverkopers binnen de EU zijn gecertificeerd, zoals CDG in Nederland en fytolicentie in België. Buiten de EU leveren wij alleen aan vaste leveranciers. Koop uw stekmiddel bij deze (gecertificeerde) distributeurs, welke zijn te vinden onder verkooppunten  op de website Rhizopon.com.

Niet-professionele gebruiker

Wanneer u een niet-professionele gebruiker bent binnen de EU, dan kunt u in een aantal landen, waar deze toepassing is geregistreerd, alleen Rhizopon stekpoeder (Chryzotop Groen 0,25%) of Clonex van Growth Technology Ltd. toepassen. Wanneer u (online) andere stekmiddelen krijgt aangeboden, dan kan dit niet legaal aangeschaft worden, zonder in bezit te zijn van een vakbekwaamheidsbewijs. In Nederland is dit de Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming, oftewel de spuitlicentie. In België heeft u een fytolicentie nodig om als professionele gebruiker onze stekmiddelen voor professioneel gebruik toe te kunnen passen.

Let op: er worden binnen de EU producten aangeboden die ook indolylboterzuur bevatten, maar afkomstig zijn van een andere fabrikant/formuleerder dan Rhizopon of Growth Technology. Deze producten zijn niet beoordeeld door de overheid en daarom niet toegelaten in de EU. Het gebruiken van deze middelen binnen de EU is strafbaar.

Waar verder op letten?

Check bij de aanschaf van uw stekproduct altijd of de informatie op de verpakking klopt. Is de productnaam en werkzame stof correct gespeld? Staat het juiste toelatingsnummer erop? Dit soort informatie is terug te vinden in de databases en besluiten van de beoordelende overheid. Wij hebben op onze website Rhizopon.com bij producten voor een aantal landen links toegevoegd naar betreffende databases of besluiten. Klik hiervoor op het toelatingsnummer.

Check de verpakking en de inhoud ook op andere aspecten. Klopt de inhoud van de verpakking met wat eerder is aangeschaft? Is de etiketkleur juist? Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de verpakking? Wijzigingen in het product, de verpakking of het etiket worden door ons altijd gemeld aan de distributeurs en er zal een nieuwsbericht hierover geplaatst worden op onze website Rhizopon.com.

Onze verpakkingen zijn voorzien van zichtbare en onzichtbare markeringen. Een voorbeeld van een zichtbare markering is de stempel van de verpakkingsfabrikant aan de onderkant van de verpakking.

Melden van afwijkingen

Wanneer u afwijkingen ziet die niet door uw leverancier zijn gemeld of op onze website zijn terug te vinden, neem dan direct contact op met onze helpdesk. De echtheid van het product kan dan bij twijfel worden gecontroleerd. U kunt ook een melding maken via Stichting CDG.

Meer informatie

Meer informatie over namaak en nep producten kunt u vinden op de websites van stichting CDG, van Crop Life Europe en van Europol.