Stekken wortelen met Rhizopon producten in het najaar

7 oktober 2022

Het wortelen van stek kost flink wat energie. De Rhizopon producten ter stimulering van de wortelvorming helpen de stekken aardig op weg, gebruik makend van de energie aanwezig in de stekken. Welk stekproduct het meest geschikt is voor uw soort kan bepaald worden door het raadplegen van onze stektabel en op kleine schaal te gaan testen welke methode en concentratie het beste is onder de omstandigheden op de kwekerij.
Daarnaast wordt gedurende de opkweek en de teelt extra energie in de vorm van licht en warmte aangeboden. Maar hoe kunnen we in deze onzekere tijden energie gaan besparen? Een paar tips:

LED verlichting

LED heeft als voordeel dat het minder energie verbruikt dan conventionele verlichting. Helaas is de productie van warmte door LED lager. Dit heeft invloed op de snelheid van telen en kwaliteit van de wortelvorming. Gekozen moet worden uit 2 ‘kwaden’. Aanvoer van extra warmte met hoge kosten. Of accepteren dat met minder warmte energie de wortelvorming wel slaagt, maar dat het langer duurt dan in de voorgaande jaren. Welke methode het meest kosten efficiënt is, zal naast de energieprijzen ook afhangen welk soort gewas of soms ook variëteit vermeerderd wordt.

Ontdek de bijna vergeten soorten

Zo’n 20-30 jaar geleden, voor de introductie van lampen met hoge lichtintensiteit, werden plantensoorten geteeld die minder licht nodig hadden. Door introductie van zwaardere assimilatiebelichting werden nieuwe soorten ontwikkeld die de hoge lichtintensiteit konden verdragen en dit efficiënt konden omzetten in groei. Diverse snijbloemen en potplanten telers gaan weer terug naar de oude soorten met minder energie behoefte. De teelt duurt langer, opbrengst neemt iets af, maar de energiekosten die hierdoor bespaard worden kunnen aanzienlijk zijn.

Creëer een microklimaat

Maak gebruik van tunnels of afdekplastic en creëer zo een vochtig en warm microklimaat voor de stekjes. Zorg er wel voor dat het overtollig water makkelijk afgevoerd kan worden en dat de temperatuur constant blijft. Hiermee kan stress en dus vertraging in de wortelvorming in het stek zoveel mogelijk voorkomen worden. Doorzichtig plastic is aan te bevelen om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de natuurlijke lichtbron, de zon.

Pas de kennis uit Het Nieuwe Telen toe

Nu nog meer actueel dan 2 jaar geleden, toen er in de Rhizopost ook aandacht aan de energiebesparende methoden uit Het Nieuwe Telen van Kas als Energiebron werd besteed.