Produkty Rhizopon wg kraju

Produkty na bazie kwasu indolilomasłowego wytwarzane przez firmę Rhizopon są dopuszczone do użytku w niżej wymienionych krajach. W większości z nich dystrybucją tych preparatów zajmują się ich importerzy. Poniżej znajdziesz informacje na temat dopuszczonych produktów oraz ich dystrybucji. W zakładce Punkty sprzedaży znajdziesz adres najbliższego sklepu oferującego  produkty firmy Rhizopon.