Bezpieczeństwo i jakość

Bezpieczeństwo

Stosowanie produktów Rhizopon wiąże się, podobnie jak w przypadku innych środków, z zagrożeniami dla ludzi, zwierząt i środowiska. Istniejące ryzyko można kontrolować wyłącznie, jeżeli osoba korzystająca z tych preparatów będzie przestrzegała zaleceń producenta oraz wskazówek znajdujących się na etykiecie produktu. Etykiety dopuszczonych do użytku produktów Rhizopon są umieszczone na ich opakowaniach. Aby sprawdzić, czy dana wersja etykiety jest wersją najbardziej aktualną, należy kliknąć w nazwę produktu na naszej stronie internetowej. Aktualnie obowiązująca etykieta nie zastępuje jej poprzedniej wersji. Jeżeli zachodzi konieczność wymiany etykiety, zalecamy kontakt z dostawcą produktu.

Oprócz tego ważne jest, by zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Znajdują się w niej wszystkie przydatne informacje na temat właściwości środka, jego substancji czynnej i związanych z nim zagrożeń, a także środków ochrony indywidualnej, jakie należy stosować podczas używania produktu oraz sposobu postępowania w sytuacjach nagłych, takich jak pożary czy wypadki; sposobu transportu, składowania i przetwarzania substancji. Karty charakterystyki można pobrać z poniższej strony.

 

Jakość

Regulatory wzrostu Rhizopon są produkowane z najwyższą starannością. Podczas każdego cyklu produkcyjnego pobierane są próbki, które zostają następnie skontrolowane przez posiadające niezależną certyfikację laboratorium pod względem jakości i identyfikacji. Na opakowaniu każdego produktu znajduje się numer partii. Odpowiada on analizie przeprowadzanej przez certyfikowane laboratorium. Na podstawie tej analizy sporządzony zostaje raport w formie certyfikatu, na którym widnieje data jego wydania. W ten sposób możemy zagwarantować, iż dany produkt odpowiada określonym przez nas specyfikacjom. Umożliwia to także prześledzenie, kiedy preparat został wyprodukowany.

Najnowsze wersje kart charakterystyki można pobrać, klikając w nazwę danego produktu.

Karty charakterystyki dla Polski:

Jeżeli potrzebują Państwo karty charakterystyki produktu w innej wersji językowej, mogą Państwo wyszukać ją przez lokalną stronę Rhizopon dla danego kraju lub zwrócić się do Biura Obsługi Klienta Rhizopon o jej przesłanie.