Voordelen toepassen Rhizopon producten met indolylboterzuur

4 juli 2019

Verankering

Er ontstaan na gebruik van Rhizopon producten meerdere wortels uit het stekje. De verdeling is gelijkmatiger, waardoor de plant stevig verankert in de grond of pot komt te staan. Voor afnemers een belangrijke argument om uw uitgangsmateriaal of eindproduct af te nemen.

Verhogen voorspelbaarheid in de opkweek

Doordat alle stekken voldoende auxine, door toevoeging van indolylboterzuur, aangeboden krijgen, vindt de wortelvorming ervan vrijwel gelijktijdig plaats. Dit geldt ook voor de scheutvorming, welke na de ontwikkeling van het wortelstelsel begint. Uitval tijdens de opkweek van uitgangsmateriaal wordt hierdoor aanzienlijk verminderd. Maar belangrijker is dat de voorspelbaarheid voor het moment van beschikbaar komen van het uitgangsmateriaal toeneemt. Dit geeft de producent van het uitgangsmateriaal een stukje bedrijfszekerheid.

Belangrijke stap in de geïntegreerde teelt

Wanneer de stekken worden behandeld met een Rhizopon product, zullen de planten een zo goed en sterk mogelijk wortelstelsel gaan ontwikkelen. Dit zorgt voor een goede uitgangspositie van de plant tijdens de teelt; de opname van water en nutriënten is hierdoor optimaal. De planten zijn beter in staat om ziekten en plagen de baas te blijven. Fitte planten zijn een onmisbare factor in de geïntegreerde teelt.

Meer informatie over het toepassen van Rhizopon producten, waaronder de instructiefilms, staan hier beschreven. De leveranciers van de producten diverse landen binnen en buiten de EU staan eveneens op deze site vermeld. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Rhizopon via +31 (0)71 3415146 of stel uw vragen op het volgende mailadres: helpdesk@rhizopon.nl.