logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

De kwaliteit van stekken is in hoge mate afhankelijk van de conditie en de kwaliteit van de moederplant. Hoe krachtiger en gezonder de moer, hoe groter de bewortelingspotentie van de stekken. Maar bij de beworteling spelen ook de omgevingsfactoren, zoals licht, temperatuur en luchtvochtigheid, een belangrijke rol. Deze beÔnvloeden ieder voor zich de groei en de verdere ontwikkeling van de plant.

Kritieke fase
Zo is bijvoorbeeld, doordat de wortelcapaciteit beperkt is, en in het eerste stadium zelfs nihil, het verlies aan vocht door verdamping vrijwel altijd groter dan de opname. Ook het vermogen tot opname van voedingsstoffen is in de eerste bewortelingsfase praktisch nihil. De balans in de voedings- en waterhuishouding herstelt zich pas, wanneer een stek voldoende wortels heeft kunnen vormen. Rhizopon groeistoffen stimuleren de vorming van nieuwe wortels, waardoor de stek deze kritieke fase sneller achter zich heeft.

Compact wortelstelsel
Ook de kwaliteit van de wortels en de verdeling daarvan over de steel zijn erg belangrijk. Stekken die met Rhizopon groeistoffen zijn voorbehandelt, zullen over het hele behandelde oppervlak van de stek gelijkmatig verdeeld nieuwe wortels gaan vormen. Dat resulteert in een compact wortelstelsel per stek en een uniformere bewortelingstijd binnen de partij. En dat betekent: minder uitval en een snellere en gelijkmatigere groei van de teelt.

Hogere opbrengst
Rhizopon en Chryzo groeistoffen worden geleverd in een groot aantal kant en klare poederconcentraties, gebaseerd op drie verschillende werkzame stoffen. De groeistoffen zijn tevens verkrijgbaar in de vorm van wateroplosbare Rhizopon tabletten, waarmee snel en efficiÎnt een groeistofoplossing in iedere gewenste concentratie en combinatie van werkzame stoffen kan worden aangemaakt.

Zie ook:
Het gebruik van Rhizopon poeders
Het gebruik van Rhizopon tabletten
Het maken van een gecombineerde groeistofoplossing (Jiffy Grow)


Daarmee is voor vrijwel elk gewas de meest geschikte groeistof direct beschikbaar. Voor een betrouwbare planning van de teelt en een hogere opbrengst. Ook in financieel opzicht. Rhizopon adviseert u graag met welke toepassingen ook u de opbrengst van uw teelt kunt vergroten.