logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Voor het samenstellen van de Rhizopon stektabel is gebruik gemaakt van gegevens van meerdere proefstations en onderzoekinstituten in binnen- en buitenland, alsmede van eigen praktijkproeven en op het onderwerp betrekking hebbende literatuur.
Het is mogelijk dat de omstandigheden per bedrijf enigszins afwijken van die, waaronder de gegevens voor de tabellen zijn verkregen. Een geringe aanpassing, bijvoorbeeld een iets afwijkende groeistofconcentratie, kan dan soms nodig zijn.

De in de Rhizopon stektabel gepubliceerde adviezen en resulaten van proefnemingen zijn slechts bedoeld als leidraad voor de toepassing van Rhizopon en Chryzo groeistoffen. Rhizopon bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, voortvloeiende uit de toepassing, het vervoer, of de opslag van haar producten.

Rhizopon bv. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhizopon bv.

RHIZOPON, CHRYZOPON, CHRYZOTOP, CHRYZOTEK, CHRYZOSAN, CHRYZOPLUS en APERDEX zijn geregistreerde merknamen en eigendom van Rhizopon bv.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rhizopon bv