logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

NAZWA

Nagłówek zawiera nazwę rodzajową rośliny, polską nazwę zwyczajową (jeśli znana), łacińską nazwę rodziny.

Pod nazwą rodzajową podane są nazwy gatunkowe i odmianowe.

TERMIN POBIERANIA SADZONEK *)

W tej kolumnie zawarto informacje, w których miesiącach produkcja sadzonek daje najlepsze rezultaty lub w których można pobierać sadzonki/zrazy. Dobre rezultaty w ukorzenianiu, można czasami uzyskać także w innych terminach.

Termin tutaj wskazany może podlegać wpływom warunków pogodowych. W takim przypadku może być konieczne zastosowanie innego stężenia hormonu.

PODŁÓŻE DO SADZONEK *)

! Ważnym czynnikiem wpływającym na formowanie korzeni jest tlen. Oznacza to, że podłoże musi mieć dobrą pojemność powietrzną i powinno umożliwiać dostateczne krążenie powietrza wokół korzeni.

Podłoże używane do rozmnażania jest oznaczone jako G (gleba) do sadzenia sadzonek zdrewniałych lub T (torf) i P (piasek) lub stosunek i tych składników w mieszaninie dla sadzonek wierzchołkowych, niezdrewniałych i półzdrewniałych.

 

Podłoże Stosunek Wartość pH

Torf - 3,9

T – P 4 : 1 4,2

T – P 3 : 1 4,3

T - P 2 : 1 4,5

T – P 1 : 1 4,9

T – P 1 : 2 5,3

T – P 1 : 3 5,8

T – P 1 : 4 5,9

Piasek - 7,2

INNE PODŁOŻA DO SADZONKOWANIA

Stacje badawcze stale prowadzą eksperymenty z dodawaniem sztucznych oraz naturalnych składników do podłoży do sadzonkowania, w celu ustalenia najlepiej dopasowanego składu podłoża do każdej uprawy.

 

(Piasek powinien być wystarczająco szorstki, aby zapewnić w podłożu krążenie powietrza.)

NACINANIE *)

Zrobienie niewielkiego nacięcia w dolnej części sadzonki (zranienie) pobudza ukorzenianie.

Gdy nacinanie jest zalecane oznaczono + (plus), gdy nie jest potrzebne oznaczono – (minus).

R / P

ROZTWÓR LUB PUDER

R = Roztwór

O ile nie zaznaczono inaczej stosowana jest metoda absorpcyjna. Różne sposoby używania roztworów Rhizopon są opisane w rozdziale „ Stosowanie roztworów Rhizopon” (strona 4).

P = Puder

Sposoby używania pudrów Rhizopon oraz Chryzo są opisane w rozdziale „Stosowanie pudrów Rhizopon i Chryzo” (strona 4).

PRODUKT

Gdy zalecane jest stosowanie roztworu <R>, w tej kolumnie podawany jest rodzaj tabletek Rhizopon i ilość aktywnego składnika w każdej tabletce (w miligramach). Tabletki Rhizopon są dostępne w opakowaniach po 20 lub 200 tabletek. Na zamówienie możemy dostarczyć opakowania 2.500 szt.

Jeśli zalecane jest użycie pudru <P>, podawany jest rodzaj Rhizoponu lub Chryzo. Zalecane zawartości są dostępne w postaci gotowych do użytku produktów.

Pudry Rhizopon są dostępne w opakowaniach 100 g, 500 g i 10 kg; pudry Chryzo są dostępne w opakowaniach 350 g i 10 kg.

WYMAGANE STĘŻENIA

Niezbędna ilość aktywnego składnika na litr wody oraz sposób aplikacji.

ILOŚĆ TABLETEK / LITR

Ilość tabletek, która musi być rozpuszczona w jednym litrze wody, aby otrzymać stężenie z poprzedniej kolumny.

Gdy zalecane jest niższe stężenie podawana jest także ilość litrów wody.

 

*) Stosowane tylko u roślin zdrewniałych, bylin i roślin doniczkowych.