logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Kliknij aby przejść bezpośrednio do Przewodnika Ukorzeniania Rhizopon

Doradcy techniczni z firmy Rhizopon każdego dnia odwiedzają szkółki w których rozmnaża się rośliny przez sadzonkowanie. Szkółki te poszukują stale nowych kierunków rozwoju oraz utrzymują najwyższe standardy produkcji, ponieważ rynek wymaga coraz większych partii najwyższej jakości, jednolitych roślin, które muszą zostać dostarczone na ustalony wcześniej termin.

Tymczasem wzrost ceny produktów ogrodniczych jest praktycznie nie do pomyślenia. Ta kwestia oraz fakt, że wiele problemów w produkcji związanych jest z gorszej jakości sadzonkami, są głównymi powodami, dla których posiadanie doskonałego systemu pozyskiwania materiału szkółkarskiego (sadzonek) jest wymaganym minimum.

Ważna jest zasada:

Dobry start czyli uzyskanie sadzonek dobrej jakości jest niezbędne do pomyślnej produkcji

Wybieraj możliwie najlepsze rośliny mateczne
Dawniej powszechnie praktykowano pobieranie sadzonek wprost z roślin rosnących w różnych miejscach w szkółce. Oszczędni hodowcy brali sadzonki nawet z rejonów użyteczności publicznej! Naturalnie (szczególnie w ostatnim przypadku), było niemożliwe, poznanie stanu zdrowotnego rośliny matecznej. Ponieważ najlepsze rośliny mateczne tworzą najlepsze sadzonki, zasadniczą kwestią jest znalezienie dobrego źródła sadzonek lub uprawa ich we własnej szkółce.

Zastosowanie ciągłego procesu selekcji
Na każdym etapie wzrostu roślin, do dalszej uprawy wybieraj rośliny wykazujące najlepsze cechy. Z nich wybieraj rośliny mateczne.

Cienkie sadzonki
Miejsce na roślinie matecznej, z którego pobierane są sadzonki znacznie wpływa na szybkość ukorzenienia się sadzonek. Sadzonki pobieramy z dolnej części wyselekcjonowanych roślin. W przypadku gatunków trudnych do ukorzenienia, uzasadnione jest pobieranie cieńszych sadzonek, ponieważ ukorzeniają się łatwiej.

Rośliny mateczne uprawiaj w kontrolowanych warunkach
Starannie wybrane sadzonki uprawiaj w pełni kontrolowanych, idealnych warunkach. Gdy hodowca daje roślinie matecznej dokładnie to, czego ona potrzebuje, roślina dostarczy mu dokładnie to, czego on potrzebuje: najlepsze sadzonki.

Zalety kultury tkankowej
W większości przypadków, sadzonki pobrane z roślin macierzystych wyprodukowanych metodą kultur tkankowych, produkują sadzonki lepszej jakości niż „zwykłe” rośliny mateczne. Co więcej, rośliny mateczne wyprodukowane ”in vitro” są wolne od wirusów.

Tylko dobrze ukorzenione sadzonki wyprodukują dobrej jakości materiał końcowy.

Preferowane jest szybkie ukorzenianie
Im szybciej sadzonka wypuści korzenie tym wcześniej stanie się niezależna i odporna. Ukorzeniona sadzonka jest rośliną niezależną, która wytwarza własne zapasy energii. Niezależne rośliny są oporne na choroby.

 

Zapewnienie najlepszych warunków dla ukorzeniania
Ukorzenianie sadzonek w gorszych niż optymalne warunkach powoduje straty cennej energii rośliny. W rezultacie system korzeniowy jest słabszy. Aby produkować własne zapasy energii, roślina potrzebuje takich podstawowych składników jak światło, woda, CO2 i tlen.

Światło
Ponieważ światłu (zarówno naturalnemu jaki i sztucznemu) towarzyszy wzrost temperatury, poświęcajmy temu czynnikowi wiele uwagi. Światło jest niezbędne do fotosyntezy. Sadzonki bez korzeni nie przeprowadzają intensywnej fotosyntezy, tak więc wystarczająca jest niewielka ilość światła. Na tym etapie ważniejsze jest zapewnienie długiego dostępu światła, na dobę (co najmniej 16- 18 godzin), niż wystawienie roślin na działanie jasnego światła, któremu zazwyczaj towarzyszą wysokie temperatury.

Jeśli jest to konieczne można zastosować sztuczne światło w celu wydłużenia okresu dnia.

 

Woda
Woda dla roślin jest tak ważna jak krew dla człowieka. Dlatego dobrze rozwinięty system korzeniowy pobierający wodę jest bardzo ważny. Należy umożliwić sadzonkom rozwój jak najlepszego systemu korzeniowego! Dostępność wody jest również zasadniczym warunkiem w czasie ukorzeniania się sadzonek. Zbyt suche podłoże powoduje obumieranie komórek, a obumarłe komórki zwiększają ryzyko wystąpienia czarnej zgnilizny. Kolejną niekorzyścią zbyt suchego podłoża jest pobudzanie do wytwarzania kallusa. Choć powszechna jest opinia, że kallus jest korzystny dla powstawania korzeni, prawda jest w jednak odmienna. Kallus utrudnia i spowalnia formowanie korzeni.

Poziom wilgoci w podłożu mierzy się za pomocą tensjometru. Przyrząd wskazuje, kiedy substrat jest suchy, wilgotny lub mokry. Najlepsze dla ukorzeniania jest wskazanie między wilgotnym i mokrym. Przez regularne ważenie multiplat, można się dowiedzieć i sprawdzić czy tace mają właściwą wagę (czytaj „właściwy poziom wilgotności”). Dostarczanie wody w oparciu o te wskazówki w praktyce daje najlepsze rezultaty.

CO2
Również dla sadzonek ważna jest fotosynteza. Zatem oprócz wody i światła, musi być wystarczająco dużo CO2dostępne dla sadzonek. Podwyższony poziom CO2 w powietrzu, ogranicza transpirację (utratę wody) przez rośliny. Sadzonki ukorzeniają się lepiej w środowisku z wystarczającą ilością światła i podwyższonym poziomem CO2 (800 1000 ppm).

Tlen
Ponieważ tlen jest niezbędny do podziałów komórkowych, jest także decydującym czynnikiem przy formowaniu się korzeni. Oznacza to, że sadzonki powinny być ukorzeniane w podłożu o strukturze zapewniającej odpowiedni dostęp powietrza (czyli tlenu) do rozwijających się korzeni.

Wilgotność i temperatura są równie ważnymi czynnikami. Krótka sadzonka ukorzenia się w zasadzie łatwiej. Koniec sadzonki znajduje się wyżej w substracie, gdzie wymiana gazów jest lepsza. Tym samym zawartość tlenu jest wyższa i warunki ukorzeniania są lepsze.

Wilgotność
Sadzonki bez korzeni muszą mieć zapewniony możliwie najwyższy poziom wilgotności. Na wilgotność w znaczny sposób wpływa temperatura. Kiedy pojawią się pierwsze korzenie wilgotność może zostać obniżona, ponieważ ukorzenione sadzonki, mogą lepiej asymilować.

Temperatura
Ważne jest kontrolowanie temperatury, aby zapobiec nadmiernej transpiracji. Temperatura podłoża ma bezpośredni wpływ na prędkość ukorzeniania. W początkowej fazie ukorzeniania idealna jest temperatura podłoża w zakresie 20 - 270C. Po tym etapie, można pozwolić na spadek temperatury o kilka stopni. Temperatura powietrza powinna być nieco niższa niż temperatura podłoża, aby ograniczyć wzrost części nadziemnej. Poza tym sadzonki należy pobudzić głównie do rozwoju systemu korzeniowego. Wzrost części nadziemnej przyjdzie później.

Regulator ukorzeniania
Chociaż sadzonki czasem tworzą korzenie bez stosowania ukorzeniaczy, stosowanie ukorzeniaczy jest zdecydowanie korzystne. Właściwe stosowanie tych środków, wpływa na szybsze, wyrównane formowanie, lepszych korzeni w krótszym czasie.

Ważna jest szybkość ukorzeniania: im szybszy rozwój korzeni, tym wcześniej sadzonki mogą same pobierać wodę. Istotne jest, żeby sadzonki były jednolite, aby zapobiec opóźnianiu produkcji przez mniej ukorzenione rośliny. „Lepsze” ukorzenianie oznacza, że sadzonka wytwarza korzenie wokół całej łodyżki, pokrywając powierzchnię kilku centymetrów u podstawy, a nie tworzy pojedynczych korzeni tu i ówdzie. Jedynie z dobrze ukorzenionej sadzonki rozwinie się dobrej jakości roślina.

 

Mierzyć to wiedzieć
Aby uzyskać roślina dobrze rosła, trzeba wiedzieć, co się z nią i wokół niej dzieje. Warto się zaopatrzyć w stosowne mierniki. Wspomniano już o znaczeniu odpowiedniej wilgotności gleby, do jej pomiarów używa się tensjometru. Kolejnymi istotnymi czynnikami do pomiarów są poziom CO2 w powietrzu oraz ilość światła docierającego do roślin.

Modele komputerowe
Zmierzone przez czujniki parametry są zapisywane przez rejestratory, które są odczytywane prze komputer. Umożliwia to prowadzenie dokładnych obserwacji na różnych etapach wzrostu roślin. Ostatecznie model wzrostu może być rozwinięty w celu kontrolowania wewnętrznego procesu rozwoju. W ten sposób, z uprawy uzyskuje się jednorodny produkt końcowy.

Badania
Rhizopon współpracuje z ogrodnikami oraz naukowcami i planuje kontynuację współpracy w przyszłości. Opieramy zatem swoją pracę na najnowszych obserwacjach fizjologii roślin oraz postępie w elektronicznym przetwarzaniu danych.

Idź do Przewodnika Ukorzeniania Rhizopon