logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Produkty Rhizopon mogą być bezpiecznie używane jeśli przestrzegane są instrukcje podane na opakowaniu.

Ponadto wskazane jest aby zasięgnąć Karty Charakterystyki Substancji (MSDS).

Możesz ją ściągnąć na stronie Rhizopon – MSDS (Material Safety Data Sheet)

Środki ostrożności: Należy unikać tworzenia się chmur pyłu w powietrzu i wdychania go. (przykryj rozsypany proszek wilgotną szmatką)

Należy zakładać odpowiednie rękawice, ubrania robocze i okulary. W przypadku możliwości narażenia: filtr przeciwpyłkowy (P2).

Ochrona środowiska: Staraj się zmniejszać utratę materiału. Pomiędzy zagonami roślin mogą zbierać się popłuczyny. W przypadku emisji większych ilości ukorzeniaczy do środowiska, powinny zostać poinformowane lokalne władze.

Metody oczyszczania: Przewietrzyć pomieszczenie. Pozostań z nawietrznej aby unikać wdychania pyłu.

Zmywać lub odkurzać (odkurzaczem z filtrem) w jedno miejsce i umieścić w pojemniku. Jeśli trzeba, zmoczyć, aby zapobiec pyleniu. Resztki zmyć dużą ilością wody, na końcu z mydłem.