logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Als voorbeeld van de ondersteuning door Rhizopon willen we u een mooie ervaring melden van een bewortelingsonderzoek op een vermeerderingsbedrijf voor snijrozen.

Dit bedrijf heeft een samenwerking met een snijrozen-veredelingsbedrijf. 

Er was een bewortelingsprobleem met een nieuw soort snijroos. De beworteling kwam traag op gang en was zeer onregelmatig. Het uitvalspercentage was te hoog. De vraag naar deze nieuwe soort was groter dan de productie aan kon, mede omdat het bewortelen zo traag en onregelmatig verliep.

De bedrijfsleider van de bewortelingsafdeling wilde naast verschillende bewortelings-regulatoren (Rhizopon soorten en concentraties) ook weten welke stek uit een scheut het snelst en het best bewortelde.

De rozenstekken worden geknipt uit scheuten welke worden verzameld uit een productiekas. Soms worden er op de veiling wel eens bloemen gekocht waar dan de stekken van worden geknipt.

Verder had hij bij het steken van de proefvelden een deel van de verschillende behandelingen ook in oude steenwolblokken gestoken.

Stekken van rozen kunnen op verzoek van de afnemer in steenwolblokken of in een turf of kokossubstraat worden geworteld en afgeleverd.

We hebben de stekken beoordeeld op:

1. beworteling (snelheid en mate)
2. plaats van de stek in de scheut (boven of beneden)
3. aantal uitgelopen ogen (scheutjes)
4. de scheutlengte
5. het scheutgewicht
6. steenwol of kokossubstraat
7. stek leverancier

In de 2e en 3e week na het steken hebben we de stekken op de beworteling beoordeeld. In de daarop volgende weken de scheutuitloop, scheutlengte en scheutgewicht.

We willen ook scheutuitloop, scheutlengte en scheutgewicht meten omdat bij sommige hogere concentraties groeiregulator remming van de scheutgroei kan ontstaan.

Wanneer we een optimale Rhizopon concentratie willen vinden, moeten we ook de scheutuitloop en -ontwikkeling vergelijken met de snelheid en mate van bewortelen.

Uit het onderzoek bleek de stekleverancier een belangrijke factor te zijn. Een tweede belangrijke factor was de plaats waar de stek zich in de scheut bevond. We vonden een optimale Rhizopon soort en concentratie, waardoor het eerst moeilijke soort nu snel en vlot wordt beworteld.